Vi samarbeider med St. Olavs hospital der pasienten utredes ved begge klinikker før utarbeidelse av felles behandlingsplan. Pasienten scannes med CBCT og intraoral scanner før forflytning av kjever simuleres virtuellt.

Kontakt oss