6årsjeksler kan ha en tendens til å «sette seg fast» i 5årsjekselen slik at denne blir ødelagt og tapes før den permanente tannen over denne er klar for å komme frem. Ved hjelp av 4 klosser og en liten fleksibel bue kan vi flytte 6årsjekselen bakover og ned på riktig plass i løpet av 3-4mnd. Dette kan eliminere behovet for ordinær tannregulering senere.

Kontakt oss