Henvisninger

For behandlinger med helforefusjon kreves det gyldig utfyllt helfoblankett utstedt av tannlege eller tannpleier. Ytterligere informasjon kan finnes på helfo.no. Dersom henvisningen mangler dato og/eller signatur vil denne ikke kunne benyttes til helforefusjon. Henvisningen er gyldig i 24 mnd fra utstedelsesdato til konsultasjon.

For behandlinger uten helforefusjon er det tilstrekkelig med ordinær henvisning fra din tannlege eller tannpleier.

Henvisningen må være påført personalia, adresse og mobilnummer.

Ventelistebrev tilsendes i etterkant.

Kontakt oss